Utmaningar och råd 

På den här sidan kan du fördjupa dig i några av de utmaningar kommuner upplever kring tillämpningen av ekologisk kompensation, men också få råd om hur man kommer vidare. 

Utmaningar enligt kommuner och byggbolag

Göteborg stad

Göteborgs Stad om planarkitekternas komplexa arbetssituation, kunskapsnivån i organisationen och platsbrist. (1 min)

Medverkande: Emma Svensson, miljöplanerare.

Helsingborg stad

Helsingborgs stad om brister i lagen och uppföljning.
(1 min, 50 sek)

Medverkande: Gustav Johnsson, planarkitekt, och Fredrik Bengtsson, kommunekolog.

skanska

Skanska om brist på ekologer i planprocessen och komplexiteten i stadsutvecklingsprojekt. (1 min, 10 sek)

Medverkande: Tim Schnoor, hållbarhetsspecialist.

svedala kommun

Svedala kommun om att vissa värden är svårkompenserade, sårbarheten med singelkompetenser i små kommuner, samt brist i kommunikation mellan avdelningar. (2 min, 10 sek)

Medverkande: Jeanette Widén Gabrielsson, plansamordnare.

västerås stad

Västerås Stad om risken att fragmentera landskapet.
(50 sek)

Medverkande: Kristoffer Jasinski, kommunekolog

tree-color

Råd från kommuner och byggbolag

Göteborg stad

Göteborgs Stad om vikten av politisk förankring, förvaltningsöverskridande samarbete och uppföljning med hjälp av GIS-lager. (1 min, 10 sek)

Medverkande: Emma Svensson, miljöplanerare.

Helsingborg stad

Helsingborgs stad om att våga börja, att ta inspiration från andra, vikten av politisk förankring, och att ta till vara vardagsnaturens ekosystemtjänster. (2 min)

Medverkande: Gustav Johnsson, planarkitekt, och Fredrik Bengtsson, kommunekolog.

Lomma kommun

Lomma kommun om att engagera hela organisationen tidig i processen. (50 sek)

Medverkande: Helena Björn, miljöstrategiskt ansvarig.

Skanska

Skanska ger 4 tips till kommuner om hur de kan få byggbolagen att ta ekologisk kompensation i beaktning. (50 sek)

Medverkande: Tim Schnoor, hållbarhetsspecialist.

svedala kommun

Svedala kommun om vikten av politiskt stöd och att välja en arbetsmetod som fungerar med kommunens resurser.
(50 sek)

Medverkande: Jeanette Widén Gabrielsson, plansamordnare.

västerås stad

Västerås Stad om vikten av riktlinjer, att få in ekologer på fler förvaltningar samt att jobba förvaltningsöverskridande både i planeringsskedet och i uppföljning. (1 min, 30 sek)

Medverkande: Kristoffer Jasinski, kommunekolog.

Ekoplankompassen är skapad i samarbete mellan
Hållbar Utveckling Skåne och Högskolan Kristianstad.

Material är inhämtat från forskningsprojektet “Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp)” från Högskolan Kristianstad och kommuner som arbetar med ekologisk kompensation samt från intervjuer gjorda under 2022 av Hållbar Utveckling Skåne. 
Projektpartners: Hållbar Utveckling Skåne, Högskolan Kristianstad, Naturvårdsverket, Boverket och kommunerna: Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Sjöbo, Svalöv, Trelleborg, Ystad, Ängelholm och Åstorp.
 

Finansiär: Region Skånes miljövårdsfond
Kontakt: info@hutskane.se

© 2022 Hållbar Utveckling Skåne